Home » Topics » معماهای فارسی » معماهای علمی » معمای علمی شماره 55 – قطرات باران به هنگام بر خورد با زمین

معمای علمی شماره 55 – قطرات باران به هنگام بر خورد با زمین

 • Creator
  Topic
 • #461
  مجید

   چرا قطرات باران به هنگام بر خورد با زمین به شکل حباب در می ایند؟
   چرا قطرات باران به هنگام بر خورد با زمین به شکل حباب در می ایند؟

  • You must be logged in to reply to this topic.