Home » Topics » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 56 – تريپ نابجای فیدر ترانس

معمای حفاظت شماره 56 – تريپ نابجای فیدر ترانس

 • Creator
  Topic
 • #513
  حمید

   چرا در ترانس Dyn11 ، 20/6kV ، در هنگام برقدار كردن ترانس، فانكشن earth fault در بالادست ترانس عمل مي كند؟ نمونه گيري جريان توسط كوربالانس انجام می گردد.
   چرا در ترانس Dyn11 ، 20/6kV ، در هنگام برقدار كردن ترانس، فانكشن earth fault در بالادست ترانس عمل مي كند؟ نمونه گيري جريان توسط كوربالانس انجام می گردد.

  Viewing 5 replies - 1 through 5 (of 5 total)
  • Author
   Replies
  • #1995
   حمید

    یکی از ویژگیهای مهم جریان هجومی ترانسفورماتورها برخورداری از مولفه dc با ماندگاری قابل توجه در قیاس با مولفه dc جریان اتصال کوتاه در شبکه های توزیع ( دور از نیروگاه ) است. وجود مولفه dc حتی با مقادیر کوچک ( در قیاس با جریانهای بزرگ فالت یا جریان هجومی ترانس) می تواند سبب اشباع شدید ترانس جریان کور بالانس در اولیه ترانس قدرت شود. از آنجا که ستینگ رله های اتصال زمین حساس متناسب با جریان مغناطیسی نقطه کار CTقبل از اشباع انتخاب می شود، جریانهای بزرگ ناشی از اشباع ZCT می تواند سبب عملکرد ناخواسته سیستم حفاظت مزبور شود. راه حل قضیه نیز افزایش زمان تأخیر عملکرد رله ارت فالت برای از سر گذراندن مولفه DC جریان هجومی ترانس می باشد. لطفاً توجه فرمائید جریان هجومی ترانس می تواند فی نفسه شامل مولفه صفر نیز باشد ، اما این مولفه همیشه سبب اینگونه عملکردهای ناخواسته نمی شود. مثلاً در اتصال مثلث ترانس هر نوع مولفه صفر جریان حذف می شود و یا در حفاظت REF نیز همین اتفاق می افتد با این حال وقوع پدیده های مشابه امکان پذیر است که به نظر بنده آن هم ناشی از همان مولفه DC اشاره شده می باشد.

    #1998
    حمید

     در صورت امکان reference برای بررسی این موضوع (جریان inrush و عملکرد earth fault ) معرفی نمایید؟

     #1999
     حميد

      آيا با توجه به اينكه ZCT داريم، جريان برايند صفرنمي شود؟ و حتي اگر جريان هجومي هم نامتقارن باشد، منتجه جريان سفاز عدد خيلي بزرگي نخواهد شد؟

      #2000
      حميد

       در ادامه يادآوري مي كنم كه ZCT در سمت سر مثلث ترانس بسته شده است.

       #2002
       حمید

        همانطور که عرض کردم به احتمال زیاد مشکل در مولفه dc جریان هجومی است، زیرا مولفه صفر جریان ناشی از عدم تعادل احتمالی توسط اتصال مثلث حبس شده و به سمت line منتقل نمی شود. مشکل مورد اشاره شما در عملکردهای ناخواسته حفاظتREF نیز شایع است. در آنجا نیز درصورت هر گونه عدم تعادل جریانی چون مولفه صفر جریان هجومی هم از ترانس جریان نوترال و هم از ترانسهای جریان line عبور می کند فالت یک فالت خارجی محسوب شده و قاعدتاً حفاظت REF می باید در برابر آن پایدار باشد که نیست. آنجا نیز وقوع مولفه DCنسبتاً طولانی سبب اشباع CT و بروز خطا می شود.

       Viewing 5 replies - 1 through 5 (of 5 total)
       • You must be logged in to reply to this topic.