Home » Topics » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی شماره 28 – مهندس را بیابید

معمای منطقی شماره 28 – مهندس را بیابید

 • Creator
  Topic
 • #520
  وحید

   این مسئله مشابه مسئله معروف انیشتین می باشد ولی با فرضهای بسیار کمتر و بسیار ساده تر.
   – اشمیت، تام و ادوارد کارمندان یک قطارند. یکی مهندس است و دیگری ترمزبان و سومی سوزنبان قطار.

   این مسئله مشابه مسئله معروف انیشتین می باشد ولی با فرضهای بسیار کمتر و بسیار ساده تر.
   – اشمیت، تام و ادوارد کارمندان یک قطارند. یکی مهندس است و دیگری ترمزبان و سومی سوزنبان قطار.
   – ضمناً نمی دانیم کی چه کاره است. در این قطار 3 سرنشین دیگر نیز به همین نام ها سوارند که هر یک در شهرهایی متفاوت زندگی می کنند. از این اشخاص اطلاعات دیگری هم در دسترس است.
   – ادواردی که سرنشین است، در لوس آنجلس زندگی می کند.
   – ترمزبان در اوهاما خانه دارد.
   – تام سرنشین، مدت زمانی است که همه معلومات جبری دوره دبیرستانی خود را فراموش کرده است.
   – سرنشینی که با ترمزبان هم اسم است در شیکاگو زندگی می کند.
   – ترمزبان با یکی از سرنشین ها که در فیزیک و ریاضیات ماهر است، به یک کلیسا می روند.
   – در بازی بیلیارد، اشمیت کارمند همیشه بر سوزنبان برتری می یابد.
   اکنون می خواهیم با در دست اطلاعات گفته شده مهندس را پیدا کنیم.

  Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
  • Author
   Replies
  • #1977
   گلاویژ

    اشمیت ” مهندس ” . است از این فرض که” در بازی بیلیارد، اشمیت کارمند همیشه بر سوزنبان برتری می یابد” نتیجه می گیریم یا باید ترمزبان باشد یا مهندس . فرض ترمزبان بودن به دلیل زیر غلط است . ” اشمیت ترمزبان ” در اوهاما ساکن است . شخصی که با او به کلیسا می رود تام نیست چون معلومات دوره ی تحصیل را فراموش کرده است . ادوارد نیست چون در لوس انجلس زندگی می کند اشمیت هم نیست چون در شیکاگو زندگی می کند . پس فرض اولیه غلط است و اشمیت نمی تواند ترمزبان باشد باید مهندس باشد

    #1985
    وحید

     جواب داده شده کاملا درست میباشد. عالی.

    Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
    • You must be logged in to reply to this topic.