Home » Topics » معماهای فارسی » DC سیستم » معمای سیستم DC شماره 2 – كليدهاي مينياتوري AC بجای DC

معمای سیستم DC شماره 2 – كليدهاي مينياتوري AC بجای DC

 • Creator
  Topic
 • #522
  ؟

   آيا مي توان از كليدهاي مينياتوري AC در جريان DC استفاده كرد؟ چرا؟
   آيا مي توان از كليدهاي مينياتوري AC در جريان DC استفاده كرد؟ چرا؟

  Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Author
   Replies
  • #1989
   حمید

    بطور کلی پاسخ منفی است. این پاسخ منفی معمولاً از آن جهت با این قاطعیت داده می شود که از استفاده بدون مطالعه کلیدهای ac در رژیم dc خودداری شود وگرنه می توان با تأیید سازنده این نوع کلیدها را در هر دو رژيیم ac یا dc با ملاحظاتی استفاده نمود. از نظر منحنی قطع به لحاظ تئوری این دو منحنی در ناحیه overload در دو رژیم مذکور کاملاً یکسانند چون اثر حرارتی یک مقدار موثرجریان ac از نظر تعریف معادل اثر حرارتی همان مقدار جریان dc است. اما از نظر قطع آنی که متکی به پیک جریان اتصال کوتاه اتفاق افتاده است، منحنی مشخصات کلید در دو رژیم مختلف با ضریب رادیکال دو یا 1.44 به هم ارتباط می یابند.

    اما تفاوت اصلی کارکرد کلیدهای مینیاتوری عملکردشان در قطع و وصل جریان است، که بطور محسوسی تابع ساختمان و تکنولوژی مورد استفاده در آنها است و تنها سازنده کلید قادر به ارائه هر نوع توصیه ای در این زمینه است. به طور کلی قدرت قطع کلیدها در رژیم dc به دلیل مشکلات ناشی از کنترل انرژی سلفی ذخیره شده در سیستم بسیار کمتر از قدرت قطع آنها در رژیم ac است و معمولاً ولتاژ کارکرد مینیاتوری نیز در رژیم dc باید کاهشی محسوسی داشته باشد. گاهی اوقات سازندگان اتصال سری دو پل یک کلید مینیاتوری را برای افزایش ولتاژ کارکرد آن توصیه می کنند که به هر حال فقط باید به توصیه سازنده عمل نمود.

   Viewing 1 replies (of 1 total)
   • You must be logged in to reply to this topic.