Home » Topics » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 57- سوختن الكترو موتور

معمای حفاظت شماره 57- سوختن الكترو موتور

 • Creator
  Topic
 • #525
  محمد

   چگونه ميشود كه موتوري به واسطه مثلا آبي كه به داخل آن نفوذ كرده بسوزد و رله e/f روي INCOMINGاصلي عمل نكند؟
   چگونه ميشود كه موتوري به واسطه مثلا آبي كه به داخل آن نفوذ كرده بسوزد و رله e/f روي INCOMINGاصلي عمل نكند؟
   لازم به ذكر است موتور 27KW و رله E/F ندارد و رله E/F رويINCOMINGجريان 150امپر را در0.1SEC قطع مي كند در ضمن رله INCOMING تست شده و سالم است همچنين مگر تست موتور نيز نشان از اتصال به زمين ميدهد.

  Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Author
   Replies
  • #1978
   حمید

    بحث بسیار مهمی که در زمینه حفاظت ارت فالت تجهیزات وجود دارد، ارتباط میزان جریان فالت و شدت تخریب آن است. در فالتهای بدون واسطه جرقه خوشبختانه بین بزرگی جریان اتصال کوتاه و شدت تخریب آن رابطه مستقیمی وجود دارد و هرچه احتمال تخریب بالاتر باشد جریان نظیر آن نیز بزرگتر بوده و امکان آشکار سازی آن از طریق رله های حفاظتی الکتریکی میسر خواهد بود. اما در فالتهایی که به واسطه جرقه تشکیل می شوند، وضعیت قدری پیچیده تر است. در واقع در این نوع فالتها خود جریان اتصال کوتاه در مسیرهای هدایت الکتریکی نظیر کابل ، باسبار یا اتصالات مشکلی ایجاد نمی کند بلکه جریان برقرار شده به واسطه جرقه که حاوی انرژی قابل توجهی است می تواند سبب تخریبهای شدید شود ( همانند آنچه در جوشکاری الکتریکی اتفاق می افتد ) بدون آنکه حساسیت قابل توجهی روی تجهیزات حفاظتی ایجاد کند. بنابراین فیدرهای اختصاص یافته به الکتروموتورها بسته به توان نامی و اهمیتشان می باید با رله ارت فالت اختصاصی حفاظت شوند و نمی توان انتظار داشت رله های حفاظتی پشتیبان موجود در ورودی تابلو از حساسیت لازم برای تشخیص فالتهای شکل گرفته روی سیم پیچی به واسطه قوس نیز برخوردار باشند. رله های ارت فالت کلیدهای ورودی معمولاً برای جریانی حدود 100 تا 200 آمپر اولیه تنظیم می شوند. این جریان روی یک جرقه الکتریکی با طول مناسب می تواند تخریبهای جدی روی سیم پیچی موتور ایجاد نماید. بنابراین وقوع یک تخریب جدی همیشه متناظر با یک جریان بزرگ اتصال کوتاه نیست که عملکرد حفاظتهای پشتیبان را بدنبال داشته باشد. برای بحثی مشابه در این زمینه می توانید به معمای تابلو شماره 13 مراجعه فرمائید.

   Viewing 1 replies (of 1 total)
   • You must be logged in to reply to this topic.