Home » Topics » معماهای فارسی » اندازه گیری الکتریکی » معمای اندازه گیری شماره 1- مدار باز شدن ثانویه ترانس جریان

معمای اندازه گیری شماره 1- مدار باز شدن ثانویه ترانس جریان

 • Creator
  Topic
 • #545
  محمد

   با توجه به اينكه گفته ميشود در صورت باز شدن ثانويه CT ميسوزد، چندين بار مشاهده شده كه ثانويه ترانس جريان باز بوده (چندين سال) ولي CT سالم بوده.
   با توجه به اينكه گفته ميشود در صورت باز شدن ثانويه CT ميسوزد، چندين بار مشاهده شده كه ثانويه ترانس جريان باز بوده (چندين سال) ولي CT سالم بوده.
   سوال :ايا ميزان جريان عبوري از CT در اين امر نقش دارد؟ ممنون ميشوم اگر توضيحات در اين خصوص كامل باشد

  Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Author
   Replies
  • #2076
   حمید

    آنچه به عنوان سوختن ترانس جریان به هنگام مدار باز شدن ثانویه آن معروف است به موضوع ظهور اضافه ولتاژهای نوک تیز (spike) پدید آمده در ثانویه ترانس ناشی از اشباع هسته بر می گردد. این پالسهای اضافه ولتاژ اگر بیش از حد تحمل ترانس جریان یا کابل متصل به ثانویه آن و یا کلاً تجهیزات تابلویی مجاور آن باشد می توانند سبب شکست عایقی و احیاناً وقوع قوس الکتریکی و تبعات تخریبی ناشی از آن باشد. ماکزیمم پیک جریان به ازای ماکزیمم تغییرات شار اتفاق می افتد و ارتباط زیادی با ماکزیمم دانسیته فلو ندارد. فاکتورهای تأثیر گذار در اندازه این ولتاژ مخرب از رابطه تجربی زیر قابل محاسبه است. همانطور که مشاهده می شود همیشه باز بودن ثانویه ترانس جریان نمی تواند مخرب باشد، این ولتاژ تنها وقتی به تجهیزات آسیب می رساند که از حد ولتاژ تحمل ثانویه CT یا تابلو بیشتر باشد. e = 3.5ZI 0.53 Where e = peak voltage in volts. Z = unsaturated magnitude of CT burden impedance in ohms. I = primary current divided by the CT

   Viewing 1 replies (of 1 total)
   • You must be logged in to reply to this topic.