Home » Topics » معماهای فارسی » ماشین های الکتریکی » معمای ماشین شماره 15 – فرق موتور dc با ac

معمای ماشین شماره 15 – فرق موتور dc با ac

 • Creator
  Topic
 • #555
  میلاد

   فرق موتور dc با ac در چیست؟
   فرق موتور dc با ac در چیست؟

  Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
  • Author
   Replies
  • #2112
   حمید

    راستش سوال شما خیلی کلی است و نمی دانم کدام ویژگی موتورهای الکتریکی مورد نظر شماست آیا مقایسه و تفاوت اساس کار این دو نوع موتور برایتان مهم است یا کاربردهای آنها؟ برخی توضیحات کلی در ارتباط با تاریخچه شکل گیری موتورهای مذکور و برخی ویژگیهای هر یک در زیر آمده است که امیدوارم مقدمه خوبی برای آغاز بحث باشد. The first DC electrical motor was demonstrated by Michael Faraday in England in 1821. Since the only available electrical sources were DC, the first commercially available motors were of the DC type, becoming popular in the 1880s. These motors were used for both low power and high power applications, such as electric street railways. It was not until the 1890s, with the availability of AC electrical power that the AC motor was developed, primarily by the Westinghouse and General Electric corporations. Throughout this decade, most of the problems concerned with single and multi-phase AC motors were solved. Consequently, the principal features of electric motors were all developed by 1900. The differences in DC and AC motors are sometimes subtle, but these differences are what make one types better for a certain use. Direct current or DC electric motors work for situations where speed needs to be controlled. DC motors have a stable and continuous current. DC motors were the first and earliest motors used. They were found, however, to not be as good at producing power over long lengths. Electric companies found using DC motors to generate electric did not work because the power was lost as the electric was transmitted. Brush DC motors use rings that conduct the current and form the magnetic drive that powers the rotor. Brushless DC motors use a switch to produce the magnetic drive that powers the rotor. Direct current motors are often found in appliances around the home. Alternating current or AC electric motors are used differently based on what type of AC motor it is. Single phase AC motors are known as general purpose motors. They work well in many different situations. These AC motors work great for systems that are hard to start because they need a lot of power up front. Three phase, also called polyphase, AC motors are usually found in industrial settings. These motors also have high starting power build transmit lower levels of overall power. AC power gets its name from the fact that it alternates in power. The amount of power given off by an AC motor is determined by the amount of power needed to operate the system. DC and AC electric motors are found everywhere from the home to the car to industrial plants. Motors are important to everyday life. Dc motors were introduced and caused a great revolution in the way many things are done. When AC motors came on the market the way motors were looked at changed because of their amazing starting power potential. DC motors and AC motors are different in many ways, but they still both are used to power the world.

    #2845
    خودم

     خاك تو سرت با اين جواب دادنت! من اگه انگليسي بلد بودم، مي رفتم تو سايت روباتيك نه سايت مسخره تو.

     #2846
     حميد

      اظهار نظر بامزه ايست، امروزه شبكه جهاني ارتباطات با ايجاد فضاي كاملاً آزاد تبادل افكار ، امكان گذار فضاي آموزشي از چارچوب سنتي خود به فضاي مدرن و دمكتراتيزه كردن آنرا فراهم نموده است كه از مهمترين وي???ژگيهاي بي بديل اينترنت در عصر حاضر است. من به عنوان مخاطب اين اظهار نظر ، بايد درس تحمل و تسامح را در همين دبستان بياموزم. اينجا كارگاهي است براي عده اي كه به قصد تضارب آراء و انديشه، داوطلب به اشتراك گذاري ايده هاي خود هستند. به نظر من خيلي هم نبايد براي آن شرط و شروط قائل شد. زيرا با توجه به نسبيت حاكم بر اخلاقيات ارتباطات فردي، اگر ضمن تحمل يك توهين ظاهري حاضر باشيم جان كلام گوينده را درك و به او پاسخ مناسب دهيم، قادر خواهيم بود در ميدان هم انديشي باقي مانده و از مزاياي آن بهره مند شويم. معني تسامح نيز همين است. يعني طرفين آستانه تحمل خود را براي ميدان دادن به هوش هيجاني افراد افزايش دهند تا فضاي گفتگو مملو از ايده هاي بكر شود. به ياد دارم در دوره تحصيل هميشه با فضاي سنگين ارتباط استاد و شاگرد روبرو بوديم، استاد فردي متكلم الوحده بود كه هر چه از دهانش بيرون مي آمد درست و جايگاهش كاملاً مقدس بود. بعضي از اين اساتيد هم در عمل دچار توهم و احساس همه چيز داني مي شدند، غافل از اينكه استبداد در عمل نه تنها به عناصر تحت ستم آسيب مي رساند بلكه شخص مستبد را نيز از معايب خود بي بهره نمي گذارد. به هر حال جان مايه پيام صحيح ايشان اين است كه به داد زبان فارسي برسيد، منابع اطلاعاتي به زبانهاي غير فارسي فراوان است، دانش بومي شده و مفاهيم فارسي شده كم است. من به نوبه خود اين انتقاد را مي پذيرم و آرزو مي كنم روزي برسد كه چرخ دانش و فرهنگ ما فارسي زبانان با جريان شتابان علم و فرهنگ جهاني هماهنگ شده تا بتوانيم مفاهيم مورد علاقه مان را با زبان مادريمان كه سرشار از بار عاطفي براي ما ايرانيان است، انتقال دهيم.

     Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
     • You must be logged in to reply to this topic.