Home » Topics » معماهای فارسی » الکترونیک قدرت » معمای الکترونیک-قدرت شماره 1- سوختن واحد SFC

معمای الکترونیک-قدرت شماره 1- سوختن واحد SFC

 • Creator
  Topic
 • #579
  حمید

   در یک واحد صنعتی، یک موتور القایی دور متغیر که توسط واحد SFC ( دستگاه مبدل فرکانس الکترونیکی متکی به سیستم PWM) راه اندازی و مورد بهره برداری قرار می گیرد، پس از مدتی می سوزد.
   در یک واحد صنعتی، یک موتور القایی دور متغیر که توسط واحد SFC ( دستگاه مبدل فرکانس الکترونیکی متکی به سیستم PWM) راه اندازی و مورد بهره برداری قرار می گیرد، پس از مدتی می سوزد. گروه خرید دست بکار تهیه جایگزینی برای آن می شوند. الکتروموتوری با همان کیفیت و مشخصات فنی موتور اول ولی توانی بالاتر از میزان مورد نیاز (یک رنج بالاتر) را به عنوان تنها گزینه در دسترس، در بازار می یابند.

   به نظر شما در صورت صرفنظر از عدم مزیت اندک اقتصادی و به شرط عدم تغییر پروفیل بار ،می توان الکتروموتور قویتر را جایگزین الکتروموتور معیوب نمود؟

  Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
  • Author
   Replies
  • #2189
   نادر

    به شرط عدم تغییر پروفیل بار نباید مشکل خاصی بروز کند . ولی اگر پروفیل بار تغییر کند با توجه به آن که روش Pulse Width Modulation در واقع روش کنترل Flux و به طور غیر مستقیم روش کنترل گشتاور ( تورک ) است ، با تغییر پروفیل بار موتور تمایل به تحمل بار بالاتر دارد ولی SFC برای جریان بالاتر سایز نشده است

    #2211
    حمید

     مطابق بعضی توصیه های معتبر انتخاب واحد مبدل فرکانس (Inverter) اختصاص یافته به یک الکتروموتور تنها بوسیله سازنده موتور که از همه خصوصیات فنی آن آگاهی دارد امکان پذیر است. همچنین انتخاب Over design موتور بدون تغییر واحد اینورتر حتی اگر موتور سبکتر از توان نامی اختصاص یافته بارگذاری شود،می تواند مشکل ساز باشد. The selection of an oversized motor just to be

    Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
    • You must be logged in to reply to this topic.