Home » Topics » معماهای فارسی » تست های الکتریکی » معمای تست شماره 1 – تست راکتانس صفر ژنراتور

معمای تست شماره 1 – تست راکتانس صفر ژنراتور

 • Creator
  Topic
 • #610
  حمید

   ژنراتور یکی از پروژه های صنعتی توسط یک شرکت معتبر خارجی ساخته و تست گردیده است. متعاقب آن گزارش تست نیز برای بهره بردار ارسال شده است. نکته فنی جالبی در گزارش تست به چشم می خورد که بد نیست در مورد آن فکر کنیم.
   ژنراتور یکی از پروژه های صنعتی توسط یک شرکت معتبر خارجی ساخته و تست گردیده است. متعاقب آن گزارش تست نیز برای بهره بردار ارسال شده است. نکته فنی جالبی در گزارش تست به چشم می خورد که بد نیست در مورد آن فکر کنیم.
   در شیت مربوط به تست راکتانس مولفه صفر ژنراتور، مدار تست و روابط مورد استفاده در تخمین راکتانس صفر ماشین به شرح شکل زیر آمده است. با دقت در رابطه نهایی مورد استفاده جهت محاسبه x0 به نظر می رسد زیمنس از یک رابطه طولانی برای محاسبه راکتانس استفاده کرده است.
   به نظر شما چرا زیمنس برای محاسبه x0 از رابطه ساده x0=Q/I2k0 استفاده نکرده و به قول معروف لقمه را دور سر خود چرخانده است؟، با دقت در مقادیر اندازه گیری شده هر دو مقدار Q و Ik0 در دست است و ظاهراً نیازی به اندازه گیری مقادیر دیگر و محاسبات مفصل تر نبوده است!

  Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Author
   Replies
  • #2287
   حمید

    برابری دو معادله مذکور با توجه به معادلات پایه P=V.I.Cos

   Viewing 1 replies (of 1 total)
   • You must be logged in to reply to this topic.