Home » Topics » معماهای فارسی » معماهای علمی » معمای علمی شماره 70 – فرق بین دو استوانه

معمای علمی شماره 70 – فرق بین دو استوانه

 • Creator
  Topic
 • #716
  سید محسن موسوی

   دو استوانه هم وزن و هم اندازه داریم که ارتفاع و شعاع محیط آنها برابر است ولی جنسشان متفاوت است. یعنی چگالی آنها برابر نیست. الزاماً به دلیل هم اندازه بودن باید یکی از آنها توخالی باشد. از ظاهر آنها نمی توان به توخالی بودن یکی از آنها پی برد. …
   دو استوانه هم وزن و هم اندازه داریم که ارتفاع و شعاع محیط آنها برابر است ولی جنسشان متفاوت است. یعنی چگالی آنها برابر نیست. الزاماً به دلیل هم اندازه بودن باید یکی از آنها توخالی باشد. از ظاهر آنها نمی توان به توخالی بودن یکی از آنها پی برد. با فرض اینکه دو استوانه کاملاً متقارن ساخته شده باشند و قسمت خالی استوانه توخالی در قسمت مرکزی آن تعبیه شده باشد ، راحت ترین راه برای یافتن استوانه توخالی چیست؟

  Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Author
   Replies
  • #2484
   حمید

    دو استوانه مذکور در سقوط از یک سطح شیبدار با سرعتهای متفاوت حرکت می کنند.

   Viewing 1 replies (of 1 total)
   • You must be logged in to reply to this topic.