Home » Topics » معماهای فارسی » DC سیستم » معمای سیستم DC شماره 3 – انفجار باطری در پست های انتقال

معمای سیستم DC شماره 3 – انفجار باطری در پست های انتقال

 • Creator
  Topic
 • #736
  ف-م

   در بعضی مواقع باطری های موجود در پستهای توزیع و انتقال نیرو همزمان با اتصالی در شبکه های برق منفجر میگردند. …
   در بعضی مواقع باطری های موجود در پستهای توزیع و انتقال نیرو همزمان با اتصالی در شبکه های برق منفجر میگردند.
   با توجه به اینکه باطری ها مرتبط به شارژر و شارژرها هم به شبکه AC ارتباط دارند ، آیا میتوان انفجار باطری ها را به اتصالی در شبکه مرتبط دانست توجیه آن چیست ؟
   با تشکر
   ف-م

  Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Author
   Replies
  • #2553
   حمید

    یکی از معایب اتصال زمین نمودن سیستمها و تجهیزات در پستهای خوب زمین نشده، امکان عبور بخشی از اتصال کوتاه زمین از مسیرهای ناخواسته است. برای مثال عبور جریان اتصال کوتاه زمین از سازه های فلزی ساختمانها و یا ثانویه ترانسهای جریان زمین شده در نقاط مختلف. از آنجا که در اغلب موارد یک سر یا سر وسط باتری تغذیه مدارات کمکی پستها زمین می شود، احتمال شکل گیری یک مسیر اتصال کوتاه ناخواسته در جریان یک اتصال کوتاه توأم با جرقه روی باتری وجود دارد. عبور جریان زیاد ac از سلولهای باتری سبب گرمایش بیش از حد و آزاد شدن مقدار قابل توجهی هیدروژن که قابل انفجار است می شود. بنابراین ممکن است همزمان با وقوع یک اتصال کوتاه فاز-زمین در پست عملاً باتری سیستم از طریق یک سیم مثبت نزدیک به ناحیه وقوع جرقه در مسیر اتصال کوتاه فاز-زمین قرار گرفته و منفجر شود.

   Viewing 1 replies (of 1 total)
   • You must be logged in to reply to this topic.