Home » Topics » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 45 – تلفات در ترانس

معمای ترانسفورماتور شماره 45 – تلفات در ترانس

 • Creator
  Topic
 • #747
  احمد

   لطفا بفرمایید چه رابطه یا فرمولی بین توان نامی و توان تلفاتی ترانس وجود دارد؟ چند درصد از توان نامی ترانس بصورت گرما تلف می شود؟
   لطفا بفرمایید چه رابطه یا فرمولی بین توان نامی و توان تلفاتی ترانس وجود دارد ؟ چند درصد از توان نامی ترانس بصورت گرما تلف می شود؟

  Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Author
   Replies
  • #2566
   حمید

    اساساً از آنجا که تلفات ترانسفورماتور با پارامترهای مهم طراحی آن یعنی نوع و ابعاد هسته همچنین سیم پیچی ترانس در ارتباط است، نمی تواند مستقل از ابعاد آن باشد. همچنین توان انتقالی از ترانس با ابعاد آن متناسب است، بنابراین تلفات قابل قبول ترانس به نوعی با توان آن انتقالی از آن ارتباط می یابد. انتخاب راندمان یا تلفات بهینه یک ترانس به محاسبات اقتصادی شبکه ای که آن ترانس در آن مورد بهره برداری قرار می گیرد ارتباط می یابد. از اینرو مقادیر استانداردی برای این تلفات وجود ندارد. آنچه مرسوم است مقادیر گارنتی شده توسط سازندگان است. البته استانداردها تنها تلرانس قابل پذیرش برای تلفات را مشخص می نمایند. در زیر برخی مقادیر نمونه یک سازنده آورده شده است. یک انتخاب فنی- اقتصادی مناسب به قیمت اولیه ترانس ، طول مدت بهره برداری و تلفات آن بر میگردد، در زیر شرحی از محاسبات مرتبط آمده است.

   Viewing 1 replies (of 1 total)
   • You must be logged in to reply to this topic.