Home » Topics » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 46 – اتصال کوتاه در ترانس

معمای ترانسفورماتور شماره 46 – اتصال کوتاه در ترانس

 • Creator
  Topic
 • #751
  برق2011

   چرا اتصال کوتاه تکفاز در سمت ستاره ترانس قدرت (اتصال ستاره-مثلث) به شکل دوفاز در سمت مثلث دیده می شود.
   چرا اتصال کوتاه تکفاز در سمت ستاره ترانس قدرت (اتصال ستاره-مثلث) به شکل دوفاز در سمت مثلث دیده می شود.

  Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Author
   Replies
  • #2572
   حمید

    با وقوع اتصال کوتاه تکفاز در ثانویه ترانس با اتصال ستاره که یک اتصال کوتاه نامتقارن است، مولفه های مثبت و منفی اتصال کوتاه در اولیه با اتصال مثلث شکل می گیرد. با توجه به برابری مولفه مثبت و منفی امپدانس ترانس ، مقادیر این دو مولفه در اولیه ترانس برابر است و عناصر حفاظتی که مقدار موثر جریان سرو کار دارند بصورت اتصال کوتاه دو فاز ( با مقادیر کوچکتر از اتصالی های دو فاز واقعی) قابل تشخیص است. در شکل و روابط زیر تصویر کمی از موضوع به نمایش در آمده است.

   Viewing 1 replies (of 1 total)
   • You must be logged in to reply to this topic.