Home » Topics » معماهای فارسی » نیروگاه » معمای نیروگاه شماره 7 – اتصال زمین مولدهاي موازي

معمای نیروگاه شماره 7 – اتصال زمین مولدهاي موازي

 • Creator
  Topic
 • #780
  جواد

   كدام روش با استانداردهاي جهاني سازگار تر است؟ اتصال NGR تنها يك مولد به زمين و ايزوله بودن ساير مولد ها؟ و يا اتصال NGR هر مولد بصورت مجزا به زمين؟
   كدام روش با استانداردهاي جهاني سازگار تر است؟ اتصال NGR تنها يك مولد به زمين و ايزوله بودن ساير مولد ها؟ و يا اتصال NGR هر مولد بصورت مجزا به زمين؟

  Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Author
   Replies
  • #2626
   حمید

    موضوع مورد نظر شما از نقطه نظر طراحی قابل بحث است. اساساً استانداردها کمتر وارد مقوله طراحی می شوند بلکه برخی محدودیتها یا قابلیتهای تجهیزاتی که مورد استفاده در فرآیند طراحی هستند را معرفی می نمایند. مطابق استاندارد NEMA – MG 1 ژنراتورها باید قابلیت تحمل جریان اتصال کوتاه سه فاز را دارا باشند. در مورد اتصال کوتاه های نامتقارن که منجر به مولفه منفی جریان اتصال کوتاه می شود نیز محدوده I22t= 40 مطرح می شود که در آن I2 معرف پریونیت مولفه منفی جریان اتصال کوتاه و t مدت زمان تداوم آن به ثانیه می باشد. بنابراین از نقطه نظر طراحی از سویی باید جریان اتصال کوتاه تک فاز محدود شود و از سوی دیگر امکان عبور جریان لازم جهت ممانعت از شکل گیری جریانهای خازنی خالص در نقطه نوترال ژنراتور مهیا گردد. از نقطه نظر کنترل اضافه ولتاژهای گذرا و دائمی توصیه می شود جریان کانداکتیو نقطه نوترال حدود 3 برابر جریان خازنی کل سیستم باشد. بنابراین نمی توان در یک گروه ژنراتور موازی بطور کلی از زمین کردن همه ژنراتورها صرف نظر نمود. شما با زمین کردن تنها یکی از ژنراتورها، ضمن تأمین جریان حفاظتی مذکور این امکان را به بقیه ژنراتورها می دهید که فارغ از جریانهای همو پولر موجود در سیستم نظیر جریانهای هارمونیک سوم که موجب گرمایش اضافی سیم پیچی می شوند از سیستم بهره برداری کنید. این موضوع سبب امکان بهره برداری از ژنراتورهای با گام کسری سیم پیچی غیر دو سوم می شود( گام کسری دو سوم در سیم پیچی برای کاهش هارمونیک سوم جریان است) زیرا موضوع حذف هارمونیکهای سوم از اولویت کمتری برخوردار می شوند. با این حال مشخصات فنی ژنراتور زمین شده باید چک شود تا مطمئن شویم جریانهای اتصال کوتاه گذرنده از نقطه صفر آن بیش از حد خطرناک نشوند. چون با حذف زمین در بعضی ژنراتورهای موازی سطح اتصال کوتاه تکفاز ژنراتور زمین شده بیش از حالات عادی آن می شود. با افزایش تعداد ژنراتورهای موازی اهمیت این محاسبات بیشتر می شود.

   Viewing 1 replies (of 1 total)
   • You must be logged in to reply to this topic.