Home » Topics » معماهای فارسی » تابلوهای الکتریکی » معمای تابلو شماره 32 – تست اتصال کوتاه و افزایش دما

معمای تابلو شماره 32 – تست اتصال کوتاه و افزایش دما

 • Creator
  Topic
 • #814
  مرتضی موسوی

   مقدار جریان تزریقی به باس بار تابلو برق جهت انجام تست اتصال کوتاه و تست افزایش دما باید چند برابر جریان دائمی باشد؟
   مقدار جریان تزریقی به باس بار تابلو برق جهت انجام تست اتصال کوتاه و تست افزایش دما باید چند برابر جریان دائمی باشد؟

  Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Author
   Replies
  • #2702
   حمید

    مسئله افزایش دمای باسبار به دو موضوع مهم قابلیت تحمل و حداکثر مجاز بار گذاری باسبارهای داخل تابلو بر می گردد. قابلیت تحمل باسبار همچنین اتصالات مرتبط در مقابل جریانهای اتصال کوتاه که می تواند ده ها برابر جریان نامی باشد، یکی از بندهای مهم تستهای طراحی یا تایپ تست تابلو می باشد. در این تست باسبار و اتصالات مورد نظر تحت تنش حاصل از گذر جریان اتصال کوتاه گارانتی شده برای تابلو قرار می گیرند، که طی آن نباید هیچگونه آسیب مهمی از قبیل خمیدگی یا شکستگی تکیه گاه در برابر نیروهای دینامیکی حاصل از اتصال کوتاه در باسبارها مشاهده شود. در مورد تست تحمل حرارتی کوتاه مدت نیز تحمل کیفی باسبارها در مقابل عبور همان جریان به مدت 1 یا 3 ثانیه بررسی و گارانتی می شود. برای مثال آلومینیوم در دمای 160 درجه شروع به نرم شدن می کند بنابراین دمای مذکور می تواند حدی برای افزایش دمای باسبار آلومینیومی در قبال وقوع اتصال کوتاه کوتاه مدت باشد. یکی دیگر از تستهای کیفی که روی تابلو قابل انجام است اما جزو تستهای اجباری محسوب نمی شود، سنجش افزایش حرارت باسبار و اتصالات آن در قبال ماکزیمم جریان دائمی قابل تحمل تابلو می باشد، که طی آن با عبور جریان نامی افزایش دمای هادی توسط ترمیستورهای مخصوص اندازه گیری می شود. این افزایش دما نباید از مقادیر استاندارد که در جدول زیر بدان اشاره شده بیشتر باشد. اهمیت رعایت این محدوده به لزوم کنترل دمای خارجی هادی با ملاحظات امکان وقوع آتش سوزی همچنین موضوع تشدید خوردگی در اتصالات بر می گردد. در این ارتباط می توانید به معمای تابلو شماره 15 نیز مراجعه فرمائید.

   Viewing 1 replies (of 1 total)
   • You must be logged in to reply to this topic.