Home » Topics » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 80 – پوش باتن Call Synch و Cancel Synch

معمای حفاظت شماره 80 – پوش باتن Call Synch و Cancel Synch

 • Creator
  Topic
 • #829
  احمد

   لطفا درباره پوش باتن Call Synch و Cancel Synch توضیح دهید . آیا می توان به جای این پوش باتن ها از سلکتور سوییچ off/on و حالت turn دیسکریپنسی استفاده کرد ؟
   لطفا درباره پوش باتن Call Synch و Cancel Synch توضیح دهید . آیا می توان به جای این پوش باتن ها از سلکتور سوییچ off/on و حالت turn دیسکریپنسی استفاده کرد ؟

  Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Author
   Replies
  • #2738
   حمید

    همه چیز به فهم درست مدار کنترل و طراحی مورد نظر بستگی دارد. نکته اصلی در طراحی چنین مداری لزوم آغاز ولتاژ سلکشن با یک عمل کنترلی برگشت پذیر است تا مدار برای عملیات بعدی بطور اتوماتیک آماده شود. معمولاً وضعیت مدار پس از اولین فرمان ولتاژ سلکشن تا اعمال یک وصل موفق توسط کنتاکتهای لچ مناسب حفظ می شود و پس از آن مدار ولتاژ سلکشن به حالت اولیه بر می گردد تا رله سنکرون بطور دائم تحت تانسیون نماند.

   Viewing 1 replies (of 1 total)
   • You must be logged in to reply to this topic.