Home » Topics » معماهای فارسی » معماهای علمی » معمای علمی شماره 73 – جاذبه خورشید و ماه

معمای علمی شماره 73 – جاذبه خورشید و ماه

 • Creator
  Topic
 • #886
  مهران

   نیروی گرانشی ای که خورشید بر ماه وارد می کند دو برابر نبروی گرانشی ای است که زمین بر ماه وارد می کند پس چرا ماه به طرف خورشید کشیده نمی شود؟
   نیروی گرانشی ای که خورشید بر ماه وارد می کند دو برابر نبروی گرانشی ای است که زمین بر ماه وارد می کند پس چرا ماه به طرف خورشید کشیده نمی شود؟

  Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Author
   Replies
  • #2875
   حمید

    با تشکر از پرسش بسیار جالبتان، فکر می کنم مسئله این نیست که چرا ماه بدور خورشید نمی گردد چون در واقع مجموعه ماه و زمین به دور خورشید می گردند. موضوع مورد بحث این است که چرا ماه با توجه به کشش دو برابری از سوی خورشید، از زمین اعلام استقلال نمی نماید و بدون آنکه کاری به زمین داشته باشد مانند دیگر سیارات منظومه شمسی به دور خورشید نمی گردد. واقعیت آن است که بر خلاف تصور اولیه، ماه تنها تحت تأثیر دو شتاب جاذبه ناشی از وجود زمین و خورشید نیست بلکه تحت تأثیر شتاب ثابت دیگری منبعث از جرم خورشید در مرکز جرم سیستم ماه-زمین نیز می باشد. ماه تنها وقتی موفق به فرار از سیستم ماه-زمین می شود که شتاب جاذبه وارد از زمین به ماه کوچکتر از برآیند شتاب جاذبه خورشید در مرکز ثقل سیستم ماه

   Viewing 1 replies (of 1 total)
   • You must be logged in to reply to this topic.