Home » Topics » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی 51 – خطوط و دوایر

معمای منطقی 51 – خطوط و دوایر

 • Creator
  Topic
 • #927
  فرید

   در شکل زیر از هر نقطه یک خط به هر دایره بکشید ( خط ممتد) طوری که نقطه ها یکدیگر را قطع نکنند. خطوط منحنی هم قبول هستند.

   Creator
   Topic
  Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Author
   Replies
  • #3128
   پویا

    به نظر می رسد در صورت سوال اشکال تایپی وجود دارد: “در شکل زیر از هر نقطه یک خط به هر دایره بکشید ( خط ممتد) طوری که نقطه ها یکدیگر را قطع نکنند. خطوط منحنی هم قبول هستند.” به هر حال اگر منظور این باشد که خط ها همدیگر را قطع نکنند، به نظر بنده پاسخ در صفحه x-y وجود ندارد، اما میتوان پاسخ را با در نظر گرفتن سه بعد براحتی بدست آورد. کافی است یکی از نقاط مذکور در صفحه گذرنده از دایره ها نباشد.

   Viewing 1 replies (of 1 total)
   • You must be logged in to reply to this topic.