Home » Topics » معماهای فارسی » پست های انتقال و توزیع » معمای پست شماره 10 – اینترلاک در سیستم شینه بندی حلقوی

معمای پست شماره 10 – اینترلاک در سیستم شینه بندی حلقوی

 • Creator
  Topic
 • #947
  علی

   اینترلاک تک تک کلیدها و سکسیونرها در سیستم شینه بندی حلقوی چگونه است؟
   اینترلاک تک تک کلیدها و سکسیونرها در سیستم شینه بندی حلقوی چگونه است؟

  Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Author
   Replies
  • #3071
   حمید

    سکسیونرهای طرفین هر کلید فقط با همان کلید چک می شوند. در صورت باز بودن کلید سکسیونر می تواند باز یا بسته شود و در صورت بسته بودن هر عملیاتی بر روی آن ممنوع است. هر چند ممکن است جریان رینگ از طریق کلیدهای دیگر قطع شده باشد اما منظور نمودن وضعیت دیگر کلیدها مدار اینترلاک را بسیار پیچیده می کند.

   Viewing 1 replies (of 1 total)
   • You must be logged in to reply to this topic.