Home » Topics » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 92 – علت عملکرد reverse رله های DEF و DOC

معمای حفاظت شماره 92 – علت عملکرد reverse رله های DEF و DOC

 • Creator
  Topic
 • #962
  محمود

   رله REF543 ساخت شرکت ABB دو نوع حفاظت پشتیبان برای حفاظت اصلی فیدرهای 63 در پست های از نوع DCS فراهم کرده است. …
   رله REF543 ساخت شرکت ABB دو نوع حفاظت پشتیبان برای حفاظت اصلی فیدرهای 63 در پست های از نوع DCS فراهم کرده است. همانطور که می دانید، این رله علاوه بر حفاظت هایی مثل دایرکشنال ارت فالت و دایرکشنال اور کارنت ، حفاظت fuse fail را هم دارند، حال سوال این است که به نظر شما علت جهتی بودن حفاظت های ارت فالت و اورکانت چیست؟
   در ادامه هم میدانید که فورواد یا reverse بودن این رله ها خیلی مهم است، این قدر توضیح بدم که در رله DEF دایرکشنال بودن به صورت reverse است اما در اور کارنت فورواد است، علت این امر در چیست؟

  Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
  • Author
   Replies
  • #3052
   فریبرز مرندی

    بطور کلی در شبکه هایی که از دو سو تغذیه میشوند و یا بین منبع و بار چندین منبع وجود داشته باشند یا شبکه های رینگ ، اگر در نقطه از این شبکه اتصال کوتاهی رخ دهد برای پاک کردن خطا در این نقطه باید فقط کلید های طرفین خط باز شوند و وقفه ای در شبکه نیندازند.به همین علت رله جریان مجهز به عنصر جهتی میشود.forward و reverse بودن آن نیز بستگی شماتیک حفاظتی دارد و این رله در واقع بر مبنای توان اکتیو مثبت را اندازه گیری میکند و فوروارد است. از رله DEF برای دو منظور استفاده میشود 1- برای تشخیص جهت جریان خطای زمین2-برای تمیز دادن FAULT CURRENT و CAPACITIVE CURRENT .این نیاز وقتی لازم است که 1-شبکه زمین نشده باشد و 2-در شبکه گسترده بوسیله مقاومت کمی زمین شده باشد که موجب میشود جریان خازنی زیادی در هنگام خطای زمین رخ دهد.

    #3140
    حمید

     در شبکه های بهم پیوسته آثار هر نوع اختلال یا خطای الکتریکی می تواند بطور گسترده نواحی زیادی از شبکه و سیستمهای حفاظتی مرتبط را درگیر نماید در حالیکه ممکن است ناحیه بروز خطا بسیار کوچک باشد. از این جهت در شبکه های مدرن امروزی اعمال حفاظت انتخابی (SELECTIVE) از اصول یک حفاظت درست است. بنابراین در طرح اولیه حفاظت یک سیستم می باید ابتدا زونهای مختلف حفاظتی در شبکه تعریف و متناسب با اهمیت هر یک چه از حیث تضمین جریان رسانی به بخشهای مختلف و چه از حیث محدود نمودن آثار خطای الکتریکی ، حفاظت انتخابی مناسب اعمال گردد. برای مثال در دو خط انتقال موازی، بروز خطا در یکی می تواند سبب افزایش جریان در دیگری نیز شود، در این حالت جهت جریان خطا یا بهتر بگوییم جهت توان الکتریکی متناظر با آن در دو خط متفاوت خواهد بود. بنابراین اگر از رله اضافه جریان مجهز به المان تشخیص جهت توان استفاده شود ، بجای قطع هر دو خط می توان تنها خط معیوب را از مدار خارج نمود. در طرحهای حفاظتی گاهی اوقات تشخیص جهت خطا آنچنان اهمیت می یابد که لازم است حفاظت مذکور در صورت از کار افتادن المان جهتی بلوکه شده و اساساً عمل نکند. بدین منظور در رله های مدرن نظیر مورد اشاره شده در بالا فانکشن FUSE FAILURE پیش بینی می شود. چنانکه می دانید تشخیص جهت توان در رله های جهتی معمولاً از طریق پلاریزاسیون ولتاژی محقق می گردد، از این جهت در صورت بروز هر نوع قطعی در مدار ثانویه ترانس ولتاژ که می تواند سبب خطای رله در تشخیص صحیح جهت توان شود، می توان با استفاده از فانکشن مزبور رله اضافه جریان جهتی را بلوکه نمود.

    Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
    • You must be logged in to reply to this topic.