Home » Topics » معماهای فارسی » ماشین های الکتریکی » معمای ماشین شماره 41- مقایسه امپدانس توالي صفر، مثبت و منفی

معمای ماشین شماره 41- مقایسه امپدانس توالي صفر، مثبت و منفی

 • Creator
  Topic
 • #969
  ناشناس

   چرا امپدانس توالي صفردر ژنراتورها كمترازامپدانس توالي مثبت و منفي است؟
   چرا امپدانس توالي صفردر ژنراتورها كمترازامپدانس توالي مثبت و منفي است؟

  Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Author
   Replies
  • #3068
   حمید

    راکتانسهای الکتریکی در ماشینهای گردان یک تفاوت ماهوی با راکتانسهای الکتریکی موجود در عناصر استاتیک مانند ترانسفورماتورها دارند. راکتانس معادل سیم پیچی ترانسفورماتور ناشی از شار پراکندگی اطراف سیم پیچی است که اصطلاحاً به آن راکتانس نشدی یا ترانسی می گویند. در حالیکه راکتانس الکتریکی عناصر چرخان علاوه بر راکتانس ترانسی شامل یک مولفه دینامیک ناشی از عکس العمل ( reaction) میدان گردان بر میدان مغناطیسی در گیر در فاصله هوایی می باشد. در ماشینهای سنکرون با توزیع میدان متقارن ، مولفه صفر میدان مغناطیسی متناظر با سه فاز مختلف از نظر زمانی هم فاز بوده و قادر به تولید میدان گردان همزمان با میدان گردان اصلی ماشین نیستند و بنابراین قادر به ایجاد عکس العمل ( reaction) مولفه صفر نمی باشند. در واقع جریانهای مولفه صفر جاری در سیستم سه فاز موجد سه میدان مغناطیسی هم فاز از نقطه نظر زمانی است که عملاً قادر به تولید میدان گردان فضایی در فاصله هوایی نیستند، چون همانطور که می دانید علاوه بر اختلاف فاز فضایی 120 درجه بین مولفه های مکانی فلو ، یک اختلاف فاز زمانی 120 درجه برای تغییرات پیوسته هر یک از شارهای فازی می باید وجود داشته باشد تا میدان گردان بتواند شکل بگیرد. واقعیت آن است که مولفه های مثبت و منفی جریان بار بدلایل فوق قادر به تولید میدان گردان و لاجرم تأثیر بر میدان گردان متناظر خود در ماشین هستند ، اما مولفه صفر جریان بار قادر به چنین عکس العملی نیست. از اینرو راکتانس مولفه صفر یک ماشین سنکرون بدون اتکا به اثر میدان گردان تنها متأثر از شار پراکندگی مولفه صفر است، در نتیجه در ماشینهای سنکرون مولفه Z0 کسر کوچکی از Z1 یا Z2 است. به همین دلیل است که در نزدیکی ژنراتورهای مستقیم زمین شده، جریان اتصال کوتاه ارت فالت می تواند بزرگتر از جریان سه فاز باشد. بحث مشابهی در مورد علت عدم وجود راکتانس گذرا و فوق گذرا برای مولفه منفی در Machine Riddle No.42 ( بخش انگلیسی) همین سایت وجود دارد.

   Viewing 1 replies (of 1 total)
   • You must be logged in to reply to this topic.