Home » Topics » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معماي حفاظت 1- فیوزهای نجات بخش

معماي حفاظت 1- فیوزهای نجات بخش

 • Creator
  Topic
 • #98
  حميد

   اولیه یک ترانس توزیع با اتصال DYn توسط سه عدد فیوز حفاظت می شود . در سمت دیگر ترانس یعنی سمت ستاره ، اتصال کوتاه فاز-زمین شدیدی روی ترمینالهای ترانس رخ می دهد .
   در چنین شرایطی اگر حفاظتهای مکانیکی ترانس درست عمل نکنند چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ ظاهراً نمی توان به عملکرد فیوزها در سمت مثلث ترانس امید داشت زیرا اتصال کوتاه رخ داده از نوع تکفاز به زمین است و این مؤلفه جریانی قادر نیست از سد اتصال مثلث گذشته و باعث عملکرد فیوزها شود . با اینحال در یک انتخاب درست در آخرین لحظات فیوزها بداد ترانس رسیده و مانع از تخریب کلی آن می شوند .

   به نظر شما چگونه چنین چیزی اتفاق می افتد ؟

  Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Author
   Replies
  • #1302
   باران

    در اتصال کوتاه فاز زمین جریان های توالی مثبت منفی وصفر هر سه با هم برابر هستد و در یک فاز زمین شده جریان اتصال کوتاه از جمع توالی های مثبت منفی وصفر به دست می آید IA=IA1+IA2+IA0 درترانس مورد بحث به دلیل ماهیت ترانس جریان توالی صفر از سمت ستاره به سمت مثلث منتقل نمی شود و در اتصال مثلث تشکیل یک مسیر بسته را می دهد ولی توالی های مثبت و منفی از ترانس عبور خواهند کرد و با توجه به نسبت تبدیل به اولیه منتقل می شوند که می توان با توجه به این نکته فیوز سمت فشار قوی را به گونه ای انتخاب کرد که در موقع مناسب عکس العمل لازم را بدهد در طرح حفاظت ترانس های اصلی واحد های نیروگاهی که دارای نسبت تبدیل YNd هستند نیز این مورد در رله اضافه جریان مولد باید در نظر گرفته شود

   Viewing 1 replies (of 1 total)
   • You must be logged in to reply to this topic.