Home » Topics » معماهای فارسی » سیستم زمین » معمای سیستم زمین شماره 24 – چاه ارت

معمای سیستم زمین شماره 24 – چاه ارت

 • Creator
  Topic
 • #984
  علی

   بعد از احداث چاه ارت مقاومت معادل پست را چگونه حساب می کنند؟ در کدام استاندارد درباره چاه ارت صحبت شده است؟
   بعد از احداث چاه ارت مقاومت معادل پست را چگونه حساب می کنند؟ در کدام استاندارد درباره چاه ارت صحبت شده است؟

  Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Author
   Replies
  • #3126
   حمید

    برخی اشارات در IEEE 80 به موضوع چاه زمین وجود دارد ، اما به عنوان یک استاندارد به جزئیات طراحی آن نپرداخته است. در این استاندارد به چاه زمین در شرایط محدود بودن فضای در دسترس برای اجرای زمین اشاره شده است. برای پرداختن به این گونه جزئیات می باید به هند بوکها و کتب راهنمای طراحی مراجعه نمود. اخیراً نشریه ای از سازمان نظام مهندسی استان اصفهان دیدم تحت عنوان ” اتصال زمین و اجرای چاه ارت” که برخی جزئیات مربوط به طراحی و تجربیات موجود در این زمینه را ثبت نموده است.

   Viewing 1 replies (of 1 total)
   • You must be logged in to reply to this topic.