Home » Topics » معماهای فارسی » نیروگاه » معمای نیروگاه شماره 20 – تأثیر مد temp در واحدهای گازی

معمای نیروگاه شماره 20 – تأثیر مد temp در واحدهای گازی

 • Creator
  Topic
 • #985
  امیر امیری فر

   نحوه عملکرد مد temp در زمستان و تابستان چگونه است؟
   نحوه عملکرد مد temp در زمستان و تابستان چگونه است؟

  Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Author
   Replies
  • #3124
   حمید

    بطور کلی هر عامل محیطی که بر جرم هوای درگیر در سیکل برایتون یا سیکل گازی تأثیر گذار باشد بر پرفورمنس ماشین و خروجی آن موثر خواهد بود. در شکل زیر تأثیر دما بر چند پارامتر از جمله خروجی توربین برای یک توربین تک محوره نمونه نشان داده شده است. در گازهای حقیقی با افزایش فشار (کاهش ارتفاع نصب) و کاهش دما ، جرم و یا به عبارت بهتر چگالی حجمی توده هوای درگیر با واحدهای درگیر در سیکل نظیر کمپرسور، کامباس چمبر، و توربین افزایش یافته و خروجی ماشین افزایش می یابد.

   Viewing 1 replies (of 1 total)
   • You must be logged in to reply to this topic.