Home » Topics » معماهای فارسی » ماشین های الکتریکی » معمای ماشین شماره 43 – توليد توان تكفاز با استفاده از ژنراتور سه فاز

معمای ماشین شماره 43 – توليد توان تكفاز با استفاده از ژنراتور سه فاز

 • Creator
  Topic
 • #997
  مرتضي

   آيا مي توان با استفاده از يك ژنراتور سه فاز ، توان تكفاز با همان توان نامي ژنراتور توليد نمود؟ در اينصورت نحوه سر بندي ژنراتور چگونه خواهد بود؟
   آيا مي توان با استفاده از يك ژنراتور سه فاز ، توان تكفاز با همان توان نامي ژنراتور توليد نمود؟ در اينصورت نحوه سر بندي ژنراتور چگونه خواهد بود؟

  • You must be logged in to reply to this topic.